Veterankommittéen - kontaktpersoner

Lars Jonsson

Ordförande, GIT, Web och styrelsekontakt

Inger Bohlin

Sekreterare

Kerstin Hultkrantz

Vice ordförande

Bo Svensson

Kassör

Jörgen Pehrson

Tävlingsledare

Hans Liström

Ledamot, mötesfixare

Eva Reinius

Ledamot, mötesfixare

Rigmor Grahn

Valberedning

Jan Klippmark

Valberedning