Veterankommittéen - kontaktpersoner

Agne Jälevik

Ordförande och styrelsekontakt

Inger Bohlin

Sekreterare, vice ordförande

Jörgen Pehrson

Tävlingsledare

Lars Jonsson

GIT, hemsida

Lars Hellman

GIT, mötesfixare

Bo Svensson

Kassör

Eva Reinius

Ledamot