Veterankommittéen - kontaktpersoner

Agne Jälevik

Ordförande och styrelsekontakt

Inger Bohlin

Sekreterare, vice ordförande

Jörgen Pehrson

Tävlingsledare

Lars Jonsson

GIT, hemsida

Lars Hellman

GIT, mötesfixare

Bo Svensson

Kassör

Eva Reinius

Ledamot

Rigmor Grahn

Valberedning

Jan Klippmark

Valberedning