Vad gör TK?

TK ansvarar för och planerar tävlingar som är öppna för alla medlemmar. Tävlingar för enbart damer, herrar, veteraner eller juniorer ansvaras för av respektive kommitté.

I arbetet ingår att grundutbilda nya tävlingsledare. Grund- och vidareutbildning av tävlingsledare ges även av Stockholms Golfförbund, klubben betalar här ev. avgifter.
Vidare ingår t ex att löpande uppdatera klubbens tävlingsbestämmelser utifrån beslut i Golfförbundet.

Tävlingsledare är tyvärr en bristvara så intresserade välkomnas kontakta TK. Intresse att jobba i TK välkomnas också.

TK ansvarar även för Handicapfrågor vid Nacka GK. Detta arbete innefattar årlig revision och löpande administration av alla medlemmars hcp. Så har du frågor ang. ditt hcp så ska du vända dig till TK. Kortfattat om hcp kan alla läsa under >Hcp-regler. Läs även under >Tävlingsbestämmelser.