Vad gör TK?

Tävlingskommittén ansvarar inför styrelsen för tävlingsverksamheten inom klubben.

Denna innefattar:

  • Handicapfrågor
  • Tävlingsbestämmelser
  • Allmänna bestämmelser
  • Lokala regler
  • Lokala bestämmelser
  • Regelkunskap

Tävlinsgkommittén ansvarar också för att arrangera

  • Klubbtävlingar
  • Övriga tävlingar som klubben ålagts eller åtagit sig att arrangera

Tävlingar för enbart damer, herrar, veteraner eller juniorer ansvaras för av respektive kommitté.