Deltagare knattegrupp söndagar 11,00-12,00

 

1  Nora Haner  2019-04-29 
2  Hanna Tingstorp 2019-02-11  
3  Ellen Rosen 2019-03-25 
 Love Tallberg Lindbäck 2019-03-04 
5  Victor Sjöbeck 2019-03-13 
6  Valerie Rodson 2019-05-02 
7  Maxwell Rodson 2019-05-02 
8  Truls Nordberg 2019-04-09 
9  William Erbacke 2019-04-03 
10  Ludvig Sundberg 2019-04-08 
11  Cornelia Linden  2019-05-02 
12  Edgar Sylvin Anners 2019-04-24 
13 Lovisa Sundberb  2019-04-08 
14  Filip Kvarnhem 2019-05-03 
15  Felix Elisson  2019-05-28 
16  Ella Bergqvist 2019-05-08 
17     
18    
19    
20