Deltagare juniorgrupp 2 kl. 11,00-12,00

  Namn Betalat datum
1 Oscar Andersson  2020-02-27 
2 Charlie Scheffer  2020-02-05 
3 Filip Kvarnhem  2020-03-10 
4 Ludvig Sundberg  2020-03-11 
5 Vidar Ahlstrand   
6 Linnea Millic   
7 Edvin Wallman  2020-04-28 
8 Aston Stering   
9 Malte Säll  2020-04-30 
10 Oscar Haglund  2020-05-04 
11 Victoria Millic   
12  Sebastian Szendof Carlsson 2020-08-19