Årsplanering 2022

Aktivitet

   

Övrigt

       
Månadsslaget 1 Tisdag/månad Maj - Sept.  Tävling 9 alt 18 hål för Hcp 0-36
Träningsslaget 3 Tisdagar/månad Maj - Sept. Träningstävling 9 hål Hcp 0-54
Junioruppstart  28 april Aktiviteter på övningsområdet Alla juniormedlemmar välkomna!
KM Juniorer      
Ryder Cup Jr-Sr      
Junioravslutning September   Alla juniormedlemmar välkomna!