Bidragsbestämmelser

Milersättning:             15 kr/mil för resor till klubbar utanför 5-milsradie från Nacka GK.

Boende:                      Max 400 kr per natt.

Max bidrag:                5 000 kr per/år

                                    Se även under respektive tävling för max bidrag per tävling.

Rookie Tour

Nacka GK ersätter                           Anmälningsavgift

Skandia Tour Distrikt

Nacka GK ersätter                          Anmälningsavgift

                                                        Banguide

Skandia Tour Regional

Nacka GK ersätter                           Anmälningsavgift

                                                         Banguide

                                                         Boende för över 5 mils radie från Nacka gk (400kr/natt)

                                                         Resekostnader vid över 5 mils radie från Nacka GK

                                                         Max bidrag för Regional är 1 000 kr

Skandia Tour Riks + JMI

Nacka GK ersätter                          Anmälningsavgift

                                                        Banguide

                                                        Boende för över 5 mils radie från Nacka gk (400kr/natt)

                                                        Resekostnader vid över 5 mils radie  från Nacka GK

                                                        Max bidrag för Riks är 1 200 kr

Skandia Tour Elit 

Nacka GK ersätter                          Samma som för Riks

                                                        Max bidrag för Elit 1 400 kr

                  

                                        Seriespel och klubbmatcher   

Lagledare svarar för all redovisning med kvitton.

Vid resor utanför 5 mils radie från Nacka GK betalas ersättning med 15 kr/mil.

Måltider betalas av klubben inom rimliga nivåer i samband med tävling.

Starköl, vin och sprit ersätts ej.

Vid övernattning betalas rum av normal standard med faktiska kostnader.

Banguide och rangebollar betalas av klubben.

Nacka GK förutsätter att egna vagnar medtages.

Om det är omöjligt av t. ex. utrymmesskäl får vagn hyras.