Priser och Prisutdelning

Här är info om priser och prisutdelning

Priser och prisutdelning

OBS! För att prisutdelning ska ske så snabbt som möjligt, skriv scorekortet så tydligt som det bara går på varje hål, annars uppstår problem vid inmatningen av resultaten. Lämna in scorekorten snarast i lådan i restaurangen. Inget tvång, men räkna gärna ut resultatet efter 9 hål och totalen och för in det på scorekortet. Högst upp till höger även utan och med hcp-avdrag.

!. Priutdelning direkt efter avslutad omgång

2. Priser utifrån antalet spelare

3. Pris för scratch, närmast hål på alla korthål och för totalen.

4. Lunchkuponger lottas ut bland de som är kvar vid prisutdelningen och ej fått pris.

5. Ej uthämtde priser vid prisutdelningen kan hämtas i recptionen upp till en månad efter avslutad omgång. Därefter konfiskeras priserna och går till herravslutningen. I receptionen har du ett kuvert med ditt namn, töm kuvertet kvittera på kuvertet och lämna tillbaka det.

6. OBS! Om du skulle ha glömt att hämta ut ditt pris fån säsongen 2020, så gör det per omgående. Ej uthämtade priser från den säsongen konfiskeras nästa torsdag och går till "Herravslutningen.