Priser och Prisutdelning

Här är info om priser och prisutdelning

Priser och prisutdelning

OBS! För att prisutdelning ska ske så snabbt som möjligt, skriv scorekortet så tydligt som det bara går på varje hål, annars uppstår problem vid inmatningen av resultaten. Lämna in scorekorten snarast i lådan i restaurangen. Det är inget tvång, men räkna gärna ut resultatet efter 9 hål och även totalen och för in det på scorekortet. Högst upp till höger även utan och med hcp-avdrag.

!. Priutdelning direkt efter avslutad omgång

2. Priser utifrån antalet spelare

3. Pris för scratch, närmast hål på alla korthål och för totalen.

4. Lunchkuponger lottas ut bland de som är kvar vid prisutdelningen och ej fått pris. (Säsongen 2022 får vi se hur det blir efter samtal med den nya restaurangchefen)

5. Ej uthämtde priser vid prisutdelningen kan hämtas i recptionen upp till en månad efter avslutad omgång. Därefter konfiskeras priserna och går till herravslutningen. I receptionen har du ett kuvert med ditt namn, töm kuvertet kvittera på kuvertet och lämna tillbaka det.

Priser Eclectic med låsning: Antalet priser blir 4-5st beroende på antalet deltagare. Hela avgiftens värde går tillbaka rtill spelarna. Storleken på och antalet priser  beror på ev. priser i form av Vandringspris, bucjkla och inskriptioner. Kom gärna med synpunkter. Priserna delas ut vid Herravslutningen som bör gå av stapeln lförsta eller andra ördagen i okt.