Priser och Prisutdelning

Här är info om priser och prisutdelning

Priser och prisutdelning

Specialmeddelande ang torsdag den 9e september och priserna: Samtliga priser, utom scratchpriset, kommer att kunna hämtas i receptionen från och med tisdag 14e september. Där ligger de till den 3e oktober, sedan konfiskeras de. Scratchpriset hämtas direkt från mig inom samma tidsrymd.// ;-)

OBS! För att prisutdelning ska ske så snabbt som möjligt, skriv scorekortet så tydligt som det bara går på varje hål, annars uppstår problem vid inmatningen av resultaten. Lämna in scorekorten snarast i lådan i restaurangen. Inget tvång, men räkna gärna ut resultatet efter 9 hål och totalen och för in det på scorekortet. Högst upp till höger även utan och med hcp-avdrag.

!. Priutdelning direkt efter avslutad omgång

2. Priser utifrån antalet spelare

3. Pris för scratch, närmast hål på alla korthål och för totalen.

4. Lunchkuponger lottas ut bland de som är kvar vid prisutdelningen och ej fått pris.

5. Ej uthämtde priser vid prisutdelningen kan hämtas i recptionen upp till en månad efter avslutad omgång. Därefter konfiskeras priserna och går till herravslutningen. I receptionen har du ett kuvert med ditt namn, töm kuvertet kvittera på kuvertet och lämna tillbaka det.

6. OBS! Om du skulle ha glömt att hämta ut ditt pris fån säsongen 2020, så gör det per omgående. Ej uthämtade priser från den säsongen konfiskeras nästa torsdag och går till "Herravslutningen.

Priser Eclectic med låsning: Antalet priser blir 4-5st. Det är 28st deltagare i nuläget och hela avgiftens värde går tillbaka rtill spelarna. Storleken på och antalet priser  beror på ev. priser i form av Vandringspris, bucjkla och inskriptioner. Kom gärna med synpunkter. Priserna delas ut vid Herravslutningen som bör gå av syapln lördag den 2a okt eller lördag den 9e oktober. Återkommer så fort jag fått besked från kansliet.