Korthålsresultat

Här kommer korthålsvinsterna att presenteras allt eftersom. Omgång för omgång. Unikt denna omgång vara att 2st delade hål 6 på exakt samma mått, samt att ingen tog hem priset på hål 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBS! Ej mottagna priser vid prisutdelningen kan hämtas i receptionen inom en månad. Där hämtas de och kvitteras. Kuvertet töms och på det kvitterar man det uthämtade priset och lämnar tillbaka kuvertet till lådan. Ej uttagna priser konfiskeras efter en månad och tillfaller finalen på Herrgolfen.// mv-golfhälsning Ulf W-berg :-)

Hål 6, 9,13 och 16

Torsdag 10 juni

hål 6: Niklas Ahlfors 1m 3cm

hål 9: Anders Wibaeus 1m 38cm

hål 13: Joakim Aspengren 1m 83cm

hål 16: -----------------------------

Torsdag 3 juni

hål 6: Sten Lindbäck och Urban Mellåker 7m 80cm

hål 9: Nils Andersson 3m 22cm

hål 13: Magnus Rosenstråle 7m

hål 16: -------------------------