Korthålsresultat

Här kommer korthålsvinsterna att presenteras allt eftersom. Omgång för omgång. I starten "bara" 3st korthål. Efter omgån 3 är det 5st korthål. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBS! Ej mottagna priser vid prisutdelningen kan hämtas i receptionen inom tre veckor. Där hämtas de och kvitteras. Kuvertet töms och på det kvitterar man det uthämtade priset och lämnar tillbaka kuvertet till lådan. Ej uttagna priser konfiskeras efter tre veckor och tillfaller finalen på Herrgolfen.// mv-golfhälsning Herrkommittén :-)

Hål 2, 6, (9),(13) och 16 (Klicka på länken här nedan för att se resultaten.)