Herrgolfen på torsdagar

Välkommen att delta du också!

Herrtävlingarna på torsdagar organiseras av Herrkommittén bestående av: Ahlholm Harri, Göransson Peder, Lindbäck Sten, Wibaeus Anders och  Westerberg Ulf.

Kontaktperson: Ulf Westerberg, tel 070-5493255, e-post ulf.westerberg1@bredband.net

  • Slaggolf 18 hål
  • Startavgift 100 kr (OBS! Kontant på plats)
  • Maxhandicap 36
  • Åldersgräns född -03 eller tidigare

Tävlingen spelas med lottade starttider från kl. 13.00 till 15.00.

Lottningen sker företrädesvis i tre-bollar. Deltagare kan ej välja spelpartners, annat än iundantagsfall, t.ex. närman har en gäst med sig. Man har dock möjlighet att välja tidig eller sen start.

Anmälan görs på Min Golf fram till kl 21:00 dagen före speldagen, därefter lottas tävlingen och startlistan offentliggörs senast kl 10:00 på speldagen.

Avanmälan bör göras före kl 21:00 dagen innan speldagen, för att undvika onödigt arbete med startlistan. Avanmälan måste absolut ske innan startlistan publiceras på speldagen, därefter är anmälan bindande vad beträffar startavgiften.

Gäst från annan golfklubb får inbjudas men tävlingsgreenfeeavgift tillkommer och skall betalas i receptionen.

Priserna till 1:an, 2:an, 3:an osv utifrån SGFs rekommendationer och lotter i förhållande till antalet startande, utdelas snarast efter att sista bollen har registrerats. Närmast hålpriser på alla kothål. 

Beträffande eclectic är det tidigare vandringspriset klart och utdelat.. Fr.o.m. kommande säsong är eclectic-tävlingen en nettotävling, ej som tidigare en brutto. En särskild avgift kommer att tas ut för att deltaga i eclectictävlingen och hcp kommer att vara begränsat. Denna eclectic kommer att vara löpande under säsongen med låsning av hål. Regler och avgift för denna under separat rubrik.

Order of Merit har fått sin totalmästare (se separat rubrik). O.o.M. kommer att fortgå.

Lycka till!

Säsongen 2022

1. I är, säsongen 2022 organiseras och genomförs Herrgolfen av en kommitté bestående av 5st medlemmar. Ordförande är Ulf Westerberg, men du kan prata med vem som av dessa fem, när du har synpunkter på tävlingen.

2. Säsongen 2022 har Nacka GKs styrelse beslutat att damerna får deltaga en gång i maj och en gång i juni i Herrgolfens tävling och motsvarande för herrarna vid damgolfen. Ett försök som sedan ska utvärderas. Styrelsen har i uppdrag att få in fler damer i tävlingsgolfen och det här är då ett test på hur det skulle kunna fungera.

3. Det är priser för alla korthål, scratch och totalscoren. Beroende på antalet deltagare har det varit 4-5 priser till de spelare som hade de bästa nettoscorerna. Utöver detta har även samma antal lunchkuponger delats ut till de som varit på plats vid prisutdelningen, men inte vunnit något ordinarie pris. Hur det blir med lunchkuponger säsongen 2022 får vi se efter samtal med den nya restaurangchefen. En lärdom för de frånvarande har varit: Även om man inte spelat tillräckligt bra för att vara i topp, så kan man vinna lite gott till magen, om man närvarar vid prisutdelningen.

4. Pristagare som ej kan närvara vid prisutdelningen har ett kuvert att hämta i receptionen. Oftast finns priserna där måndag efter tävlingsdag, men senast följande torsdag. (Priser som ej hämtas ut inom en månad tillfaller Herrgolfens kassa. På slutet av säsongen skall priserna hämtas ut senast vid tävlingen före herravslutningen, annars går de priserna samma öde till mötes.)

5. "Eclectic med låsning" hålls även i år. Betalning 100kr för hela säsongen och avgiften betalas vid den första tävlingen man beslutar sig för att deltaga i denna tävling. Resultaten (låsningarna) kommer att visas här på hemsidan. Regler unde separat rubrik. Detta gäller även för de andra deltävlingarna och prisutdelning, dvs "Se under separat rubrik".