Banutvecklingsgruppen

I banutvecklingsgruppen jobbar vi för att med små medel utveckla områden på vår anläggning så att den blir snabbare, roligare och säkrare att spela.

I filen nedan ser ni dokument som banutvecklingsgruppen, tillsammans med vår banchef Jonas, jobbat fram under denna säsong angående genomförda samt kvarstående förbättringar.