Nacka Golfklubbs styrelse

Styrelsen väljs på VÅRMÖTET som hålles i mars varje år. Är du intresserad av att engagera dig i klubens förvaltning så är du välkommen att kontakta någon av oss nedan, eller valberedningen.

Agneta Lagerwall

Styrelseordförande

Kerstin Olsson

Vice Ordförande

Marianne Lundgren

Styrelseledamot (sekreterare)

Agne Jälevik

Styrelseledamot

Kåre Jansson

Styrelseledamot

Ann-Katrin Skogsberg

Styrelseledamot

Olof Axlund

Styrelsesuppleant

Stellan Folkesson

Styrelsesuppleant

Lasse Hellman

Valberedningens ordförande

Eva Höijer

Valberedning