Nacka GKs Veteraner - VÅRMÖTE

Vårmöte för Nacka GK:s Veteraner!

Väl mött i restaurangen måndagen den 23 mars kl. 14:00
för gemensamt fika med nyheter inför säsongen.

Sista punkt på dagordningen är "Från söndagsskolan till .........." 

/Veterankommitt'en