Nya tider

Vänligen tänk på våra förhållningsregler när du besöker vår restaurang

Detta gäller när du besöker restaurangen

Vår golfrestaurang, liksom alla andra restauranger, har skyldighet att följa Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. Enkelt uttryckt innebär det att det är mycket viktigt att hålla avstånd. Allt för att undvika smittspridning.

Vi välkomnar verkligen medlemmar och gäster till vår golfrestaurang men betonar vikten av att respektera de förhållningsregler som Coraonapandemin kräver.

På vår golfrestaurang vill vi därför att du följer nedanstående enkla regler:

  • ”Sprita” dina händer innan du går in i restaurangen
  • Gå in i restaurangen från klubbhusentrén och lämna restaurangen genom dörren till utomhusdelen
  • Respektera de markeringar som finns i golvet vad avser avstånd
  • Använd i första hand borden utomhus och i uterummet
  • Placera er vid borden så att ni kan hålla minst 1,5 m avstånd till varandra. Därför ber vi er respektera hur bord och stolar är placerade
  • Använd bara vartannat bord inomhus för att säkerställa avståndskraven

Och självklart undvik besök i restaurangen om du känner minsta sjukdomssymptom!

Återigen, varmt välkommen!

Lennart och Krisna

Fler artiklar