Under vecka 42 påbörjas höstarbete på banan

Hålpipning av våra greener

Under vecka 42 påbörjar vi arbetet med att hålpipa greener.

Arbetet är väderstyrt och kan inte utföras vid regn varför det är svårt att uppskatta hur lång tid arbetet kommer att ta. Vi beräknar att vi hinner med 4-6 greener per dag. De greener vi arbetar med kommer under denna dag vara stängda fram till eftermiddagen för att sanden som påförs skall kunna torka och sedan borstas ner i hålen.

Under tiden då greenerna är stängda sker spel på provisorisk green.

Greenfeen kommer att vara reducerad när arbete pågår.

Information om ur arbetet fortgår finner ni på hemsidan.