Startslaget inställt

Covid19

Covid19

Folkhälsomyndigheten avråder från all tävlingsverksamhet sedan 1 mars 2021.

Pandemin och smittspridningen gör att det inte heller för närvarande går att arrangera några tävlingar. Svenska Golfförbundet uppdaterar kring läget varje måndag, med en månads framförhållning. Just nu är alla tävlingar är inställda fram till 8–9 maj.

För Nacka GK:s del innebär det att Startslaget som skulle arrangeras 2 maj tyvärr ställs in.

Tävlingskommittén följer utvecklingen och återkommer med besked när vi har ny information.

Fler artiklar