Infopärm i Restaurangen. Uppdateras senast torsdgen efter genomförd tävling.

Infopärm finns nu i restaurangen. I pärmen kommer all aktuell info att finnas. Eclectictabell, tabell för Order-of-Merit korthålsresultat och scratchresultat., saamt annan information om priser, tävlingsform för och datum för Herravslutningen, scorekortsinformation mm Nyheter kommer allt eftersom. Pärmen uppdateras senast torsdagen innan nytt tävlingstillfälle. OBS! Jag som håller i Herrgolfen nu, dvs Ulf Westerberg, är ny för i år, så jag tar tacksamt emot råd och tips om hur tävlingen kan förbättras, göras så attraktiv som möjligt för klubbens herrar och så klart även för manliga gäster. Jag kanske inte "nappar" på alla råd och ide'er, men jag kommer att ta allt under beaktande. Jag har även en del samtalskompisar, som jag delar mina funderingar med, innan jag beslutar något.