Nacka Golfklubbs Vårmöte tisdagen den 24 mars 2020, kl. 18,00 UTANFÖR KLUBBHUSET

VIKTIG INFORMATION TILL ALLA MEDLEMMAR

VIKTIG INFORMATION TILL ALLA MEDLEMMAR

Som ni vet enligt tidigare information kommer vi att hålla vårt årsmöte på tisdag för att följa våra stadgar.

För att förhindra smittorisken hålls mötet utomhus. Styrelsen samlas ovanför trappan till klubbhuset och våra besökande medlemmar på trolly parkeringen nedanför.

Vi kan inte ha någon Power Point visning av det vi ska gå igenom och ber därför er medlemmar att informera er på hemsidan om mötets innehåll.

Anna kommer att kopiera upp några av dokumenten för utdelning.

 

Mötet startar en timme tidigare än vad som tidigare gått ut.

 

ÅRSMÖTE DEN 24 MARS 18.00 UTANFÖR KLUBBHUSET

Styrelsen genom 

Agneta Lagerwall

Ordförande