Solitärbin

Vi har tillverkat och hängt upp fem insektshotell inom klubbens närområde, bl.a. på Nilstorp och ladan vid övningsområdet.

Insektshotellet är till vildbin som är solitära. De lever inte i grupp som honungsbin. Eftersom de inte har något samhälle att försvara har de inte utvecklat någon gadd. Varje hona är fertil till skillnad från sociala bin som lever i grupper.

Solitära bin är flitiga pollinerare av bärbuskar och fruktträd.

Honan lägger sina ägg exempelvis, i ett bamburör eller borrade hål i en träbit. När honan lagt sina ägg i ett av rören murar hon sedan igen ingången. I röret har honan även lagrat pollen så att larven skall klara sig. När äggen kläcks lever larven 5-10 veckor innan larven förpuppas. De flests solitära bin övervintrar som puppor och kläcks till sommaren!

I våra insektshotell har fyra olika sorters bin noterats!

På bilden ser du ett buksamlarbi!