Holkinventering

Vi har nu inventerat våra 104 holkar, som finns utplacerade längs banan!

 

Positivt för i år är att andelen bebodda holkar har, efter att i tre år i rad minskat, ökat till 76%!

 

Resultatet hittar du under Miljöarbete filarkiv