Herrgolfen säsongen 2021 - Medhjälpare sökes

Kommande säsong kommer Herrgolfen att drivas i ny regi av underecknad
med hjälp av tidigare arrangörer. Innehållet i själva tävlingen kommer inte
att förändras nämnvärt, utan mest organisationen bakom tävlingen.                                                                       

OBS! Hur förändrad organisationen blir beror på antalet medhjälpare och det är
sådana jag söker här. Målsättningen är att vi ska kunna sköta tävlingen
ungefär på samma sätt som för ett par år sedan, dvs på samma sätt som
veteranerna fortfarande sköter sin på tisdagarna, dvs att de även tar emot
betalningen och delar ut scorekorten.

Du kan hjälpa till med något de dagar du själv spelar och har tiden att även
hjälpa till, ex.vis ta emot betalning, för de som inte har swishat, dela ut score-
kort, samla in scorekort och skriva in resultat, hjälpa till vid prisutdelningen,
hålla i eclectic och/eller order of merit, mm Du behöver absolut inte tro, att
du ska binda upp dig för hela säsongen.

Anmäl dig till mig via SMS eller mail:
070-549 32 55
eller
ulf.westerberg1@bredband.net

Skriv namn, telefonnummer, e-post och vad du tror dig kunna hjälpa till med
och i vilken omfattning.Med vänliga golf-hälsningar,
Ulf Westerberg