Nu har våra fågelholkar inventerats och städats ur

Vid inventering av våra 104 fågelholkar 2018 kunde vi konstatera att 63 % var bebodda! Den lägsta siffran sedan vi började, 2007!

En ornitolog säger att orsaken till den låga procentsiffran kan vara:

Brist på insekter i det torra vädret är det första jag gissar på. En annan teori är att det blir för varmt i holkar som är i solen många timmar om dagen.