Se Nacka Golfklubb i Svenska Dagbladets bilaga, Golfguiden!

"Hål 12 är senaste tillskottet i Nackas utveckling. Hålet inbjuder till flera strategiska överväganden från tee. Det här är ett driver-hål. Men passa dig för orkanens öga."

 

Länk till 5 unika golfhål