Åtgärder för dig som spelar golf eller besöker Nacka Golfklubb

Vi på Nacka Golfklubb följer utvecklingen noga och tar del av information från och följer rekomendationer från myndigheter Vi har ett gemensamt ansvar att minska risken för smittspridning och vi kommer därför att hålla er löpande informerade om läget

Personligt ansvar

Det är viktigt att vi alla tar ett personligt ansvar när vi vistas på golfklubben. Det är klubbens ståndpunkt att om någon känner sig osäker eller inte bekväm med att vistas på klubben så ska personen stanna hemma.

Det är det personliga ansvaret som är rådande om huruvida ett besök på klubben är lämpligt eller ej och detta kan inte hänskjutas till golfklubben.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Om inte tvål och vatten finns tillgängligt, använd handsprit.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Vid och runt klubbhuset

 • Betalning av greenfee erbjuds ske via swish om så önskas.
 • Medlemmar kan ankomstmarkera sig via app.
 • Vi undanber våra gäster att använda våra omklädningsrum.
 • Scorekort kommer att finnas i låda vid första tee.
 • Vi kommer ha extra städning i våra klubbhus.
 • I receptionen använder vi tejpmarkering på golvet för att säkerhetsavstånd hålls.
 • Vi vill att max 2 kunder är i shop/reception samtidigt. Håll ett socialt avstånd på 2 meter.
 • Vi tillhandahåller handdesinfektion i klubbhuset vid våra entréer.
 • Vi har ingång endast genom stora entrédörren (den gröna) och utgång endast genom receptionsdörren (den blåa) vi försöker så ofta vädret tillåter att hålla dörrarna öppna för att ni inte ska behöva ta i handtagen.
 • Vi använder desinfektionsmedel på handtagen till hyrvagnarna och har uppmärkt vilka som är klara för uthyrning.

Restaurang

 • Vänligen tvätta händerna innan du besöker restaurangen och när du lämnar den.
 • Undvik närkontakt med andra och respektera ett visst avstånd.
 • Undvik köbildningeller att du hindrar andra att ta sig fram.
 • Följ personalens anvisningar
 • Ta eget ansvar och visa respekt för din omgivning.

På banan

 • Håll avstånd till dina medspelare och nästa boll vid kö på banan.
 • Ta inte i hand.
 • Vi rekommenderar att flaggstången alltid lämnas kvar i hålet vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske.
 • Obligatorisk krattning i bunkrarna gäller. Samtliga fotavtryck och området för stans och sving ska krattas. Vi rekommenderar att ni använder handske eller handduk lindad runt krattskaftet vid krattning.
 • När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.
 • Gör en fothälsning - "tack för god match!"

Personal

Vi uppmamar all vår personal att vara vaksamma och försiktiga och att vid minsta tecken på feber, hosta eller liknande symtom stanna hemma.