Medlemskap

Vi kan erbjuda följande former av medlemskap;

  • fullvärdigt medlemskap med spelrätt (i mån av plats),
  • vardagsmedlemskap med spelrätt (i mån av plats)
  • Yngre senormedlemskap 22-27 år (med spelrätt from 24 år)
  • juniormedlemskap (ej spelrätt under 22 år)
  • Årsmedlemskap (ej spelrätt) med olika spelrättigheter

Vi är en spelrättsklubb och har 1050 st spelrätter i klubben. Yngre senior är man från det året man fyller 22 år och senior från det året man fyller 28 år.

Som junior spelar man utan spelrätt. Juniorer är indelade i tre olika ålderskategorier: 0-11 år, 12-15 år och 16-21 år.

Aktiva medlemmar (senior med spelrätt samt juniorer) betalar en städdeposition om 300 kr per kalenderår, återfås vid deltagande på städdagarna.

Avgiterna nedan är uppdelade i medlemsavgift samt spelavgift, när det gäller friskvårdsbidrag är det endast spelavgiften som är godkänd som skattefri friskvårdsaktivitet.

 

  Medlemsavgift 2019

Spelavgift 2019

Senior med spelrätt 800 kr

5 000 kr

Senior "Vardag" med spelrätt 800 kr

3 800 kr

Senior 22-27 år  800 kr    3 000kr 
Knatte 0 - 11 år 600 kr

  

Junior 12 - 15 år  600 kr

1 000 kr

Junior 16 - 21 år 600 kr

1 900 kr

Passiv medlem 1 000 kr

 

Som ny spelrättsmedlem betalar seniorer en inträdesavgift på 1 000 kr och fullvärdiga juniormedlemmar och knattar betalar en inträdesavgift på 500 kr.

 

Årsmedlemskap

Vi erbjuder medlemskap efter dina förutsättningar, vi 4 olika former av årsmedlemskap.

  Medlemsavgift 2019 Spelavgift 2019
Årsmedlem (medlemskap + fritt spel) 2 100 kr 5 000 kr
Årsmedlem (medlemskap + vardagsspel) 2 100 kr 3 800 kr
Årsmedlem 22-27 år 2 100 kr 3 000 kr
Årsmedlem (medlemskap + 10 rundor) 800 kr 2 800 kr
Årsmedlem (medlemskap + 3 rundor) 800 kr 850 kr

 

Hör av dig till kansliet på tel 08-570 360 27 eller maila info@nackagk.se eller fyll i formuläret nedan så hjälper vi till med din medlemsansökan. Varmt välkommen!