Avgifter 2022

Medlemskapet är personligt och löper kalenderårsvis (1 januari – 31 december) med automatisk kalenderårsvis förlängning om det inte sagts upp. Uppsägning av medlemskap skall ske skriftligen, via brev eller e-post till klubbens kansli senast den 30 november innevarande kalenderår. I annat fall förlängs medlemskapet med ett (1) kalenderår för varje gång. Även ändring av medlemskapskategori inför nästkommande kalenderår skall meddelas till kansliet senast 30 november innevarande kalenderår

Årsmedlemskap

OBS! Våra årsmedlemskap är fulltecknade för 2022

 

Medlemskategori

Medlemsavgift

Spelavgift

S:a Årsavgift

Notering

Årsmedlem med fritt spel

2022 Fulltecknat

500 kr 6 800 kr

7 300 kr

 

Årsmedlem med vardagsspel

2022 Fulltecknat

500 kr 5 600 kr

6 100 kr

 

Provmedlemskap

2022 Fulltecknat

500 kr 5 300 kr

5 800 kr

Ny medlem, få ej ha haft medlemskap i Nacka Golfklubb senaste 5 åren.

Årsmedlem 22-30 år

2022 Fulltecknat

500 kr 4 800 kr

5 300 kr

 

Årsmedlem med 10 rundor

2022 Fulltecknat

500 kr 3 100 kr  3600 kr Rundorna får utnyttjas under en säsong och är personliga

Årsmedlem med 3 rundor (Max 350 st)

2022 Fulltecknat

500 kr 1 150 kr 1 650 kr Rundorna får utnyttjas under en säsong och är personliga 
Faktura via brev         50 kr  

 

Medlemskap med Spelrätt

Spelrätt köper du via blocket el via kansliet (finns ett begränsat antal)

 

Medlemskapskategori

Medlemsavgift

Spelavgift

S:a Årsavgift

Notering

Senior med fritt spel 500 kr 5 600 kr

6 100 kr

 
Senior med vardagsspel 500 kr 4 400 kr

4 900 kr

 
Yngre senior 22-30 år  500 kr 3 600 kr 4 100 kr

 

Passiv spelrätt     1 060 kr

Innebär inget aktivt golf-id

Kategoriförändring måste ske före 30 nov. året före gällande säsong.

Registreringsavgift     1 060 kr Administrativ engångsavgift i samband vid köp av spelrätt
Faktura via brev          50 kr  

 

Juniormedlemskap

Våra juniormedlemskap är fulltecknade för 2022

 

Ålderskategori

Medlemsavgift

Spelavgift

S:a Årsavgift

Notering

Äldre junior 16 - 21 år 500 kr 2 300 kr 2 800 kr  
Junior 12 - 15 år 500 kr 1 400 kr 1 900 kr  
Knatte 0 - 11 år 500 kr   400 kr   900 kr  
Faktura via brev         50 kr  
From det kalenderår junior fyller        

  

Hör av dig till kansliet på tel 08-570 360 27 eller maila info@nackagk.se eller fyll i formuläret nedan så hjälper vi till med din medlemsansökan.

Varmt välkommen!

Medlemsansökan