Sponsring

Nacka Golfklubb har tre standardpaket för företagssponsring, Stor, Mellan och Liten. Paketen skall ses som förslag att utgå från och vi skräddarsyr sedan en lösning som passar just ert företag.

 

Sponsorpaket Stor

-          Exponeringsrätt på teeskyltar, soffa samt sponsringstavla.

-          4 spelrätter alla dagar i veckan. Max 200 starter per år.

-          Rätt att boka tio dagar i förväg.

-          100 hinkar med rangebollar.

-          10 st 50 minuters lektioner med vår pro.

-          Exponering i banguiden om avtalet tecknas innan mitten av mars.

-          2 platser i sponsormästerskapen.

-          Presentation av ert företag på vår hemsida med länk till er.

 

Pris: 45 000 kronor.

 

Sponsorpaket Mellan

-          Exponeringsrätt på teeskyltar, soffa samt sponsringstavla.

-          4 spelrätter varje vardag. Max 100 starter per år.

-          Rätt att boka tio dagar i förväg.

-          100 hinkar med rangebollar.

-          5 st 50 minuters lektioner med vår pro.

-          2 platser i sponsormästerskapen.

-          Presentation av ert företag på vår hemsida med länk till er.

Pris: 35 000 kronor.

 

Sponsorpaket Liten

-          Exponeringsrätt på teeskyltar, soffa samt sponsringstavla.

-          4 spelrätter varje vardag. Max 60 starter per år.

-          Rätt att boka tio dagar i förväg.

-          60 hinkar med rangebollar.

-          2 platser i sponsormästerskapen.

-          Presentation av ert företag på vår hemsida med länk till er.

Pris: 25 000 kronor.

Är du intresserad av företagssponsring hos oss, vänligen kontakta Anna Gyllander på telefon 08-570 360 27 eller på mail, anna@nackagk.se.