En naturskön skogsbana

Vår 18-hålsbana ringlar sig fram i vacker skärgårdsnatur på gränsen mellan Nacka och Värmdö kommuner. Det är en skogsbana kantad av ekar, asp och tall. Vi jobbar aktivt för att naturen och banan skall samexistera i harmoni samtidigt som vi försöker upprätthålla det gamla kulturlandskapet med torpen samt dess odlingar och betesmarker.

Banan

Banan är inte så lång, 5 459 meter från gul tee, men underskatta inte utmaningen. Du kommer tvingas till smarta klubbval och placering framför längd i många lägen. Sedan vår 18-hålare invigdes 1997 har en hel del viktiga banförbättringar gjorts. Bland annat har gamla hål 10 - 12 bytts ut till bredare och längre hål av mer modern banarkitektur. Ni som spelade banan för 10 år sedan minns kanske de något märkliga och mycket mycket smala gamla hålen mitt i slingan. De hålen finns inte längre utan är ersatta med bredare och längre hål med mer utmanande greenområden.

Senaste förbättringsprojekten

Förbättringsarbeten pågår ständigt. Under vintern 2021/2022

  • Puttinggreen - halva puttinggreenen byggs ut och den nya delen kommer bli en plan yta
  • Hål 1 - Ny röd tee har formats fram
  • Hål 5 - Dike höger sida igenlagt + nygrävd damm bakom green.
  • Hål 6 - Nytt tee (röd och gul) + nygrävd damm framför röd tee.
  • Hål 9 - Utbyggda tees
  • Hål 16 - rensad/utfylld högersida
  • Under april påbörjas ommålning av klubbhuset och omklädningsrummet utvändigt.

Till säsongsstart 2022 kommer vi slå ut på hål 1 med ny utformning och ta ett nytt par 3 hål (nr 2) i bruk.

 

Övningsområde

Uppe vid Klastorp hittar du vårt övningsområde. Där finns två greener, den ena av äldre typ och den andra med modern USGA-standard i uppbyggnaden. Det finns också en fairwaybunker och en greenbunker på området. En sex-håls chip and run-bana finns också att öva närspel på.

Range

Rangen finns på andra sidan Lagnövägen från parkeringen sett. 10 utslagsplatser finns under tak vid den främre delen och ytterligare 12 utslagsplatser utan tak finns vid den bortre delen av rangen. Vid den främre delen av rangen är det cirka 200 meter fram till nätet. På rangen finns sandgreener, uppsatta flaggor och andra mål vid olika avstånd.

Under säsong är driving rangen öppen 06:00 - 21:00, utom onsdagar efter kl 19:00 och torsdagar innan kl 09:00 då rangen städas och gräset klipps.

Polletter eller rangekort köpes i receptionen men du kan också köpa hinkar med betal/kreditkort direkt från bollmaskinen. 

Puttinggreen och slagbur

Uppe vid klubbhuset finns en övningsgreen samt en slagbur där man kan värma upp lite inför första tee.