Deltagare utvecklingsgruppen

1 John Christensen  2018-01-05 
2 Algot Nemlin   
3 Felix Nemlin   
4 Erik Badman   
5 Lucas Ljungberg   
6 Axel Wetterdal  2018-01-29 
7 Nils Widmark   
8 Ludvig Leijon   
9 Rasmus Bjurling  2018-04-06 
10 Max Masuch   
11 Philip Almqvist  2018-04-09 
12 Axel Böhlmark Berg   

              OBS FULLBOKAD