Onsdagsgolf 2018

För att tillgodose olika önskemål finns följande alternativ för damernas onsdagsgolf:

18 hål - förmiddag

18 hål - sen eftermiddag

9 hål - kväll

 Prisutdelning äger rum ca en gång i månaden på följande dagar - 30 maj, 4 juli,

15 augusti och 12 september och är gemensam för både 18 och 9 hål.

De onsdagar som vi har prisutdelning startar 18-hålstävlingen kl. 14.20.

 

Damernas onsdagsgolf startar 2 maj.

Vi inleder säsongen med en 2-manna scramble och prisutdelning direkt efter tävlingen. Välj mellan 18 eller 9 hål. Första start är kl. 14.20 alt. kl. 17.20.

 

Avgift

Startavgiften är 50 kr som betalas kontant till tävlingsledaren före start.

 

Starttider

18 hål på förmiddagen spelas 9 maj - 5 september med starttider kl. 9.10 – 10.00.

18 hål på eftermiddagen spelas 9 maj - 1 augusti med starttider kl. 16.30 - 17.00.

På onsdagar med prisutdelning är starttiderna kl. 14.20 – 15.30.

9 hål på kvällen spelas 9 maj - 5 september. Starttiderna t o m 15 augusti är

kl. 17.30 - 18.00. Från 22 augusti är starttiderna för 9 hål tidigarelagda.

 

Anmälningsförfarande

Anmälan görs på golf.se i Min Golf. Anmälningstiden är ca 2 veckor. Man kan anmäla sig t o m måndag kl. 23.00. Var noggrann när du anmäler dig så att du anmäler dig till rätt tävling eftersom det kommer att finnas flera alternativ. Startlistor publiceras tisdag kl. 12.00. Det går att önska tidig eller sen start men inga starttider garanteras. Vill man byta tid får man själv kontakta den man vill byta med. Tänk på att göra avanmälan snarast om du anmält dig men fått förhinder. Har du blivit sjuk efter lottningen ska du kontakta tävlingsledaren.

 

Efteranmälan

I mån av plats kan efteranmälan ske på tävlingsdagen direkt till ansvarig tävlingsledare.

 

Klassindelning/Spelform

A Hcp - 22,0 Slaggolf

B Hcp 22,1 - 36,0 Poängbogey

Deltagare med klubbhandicap 36,1 – 54,0 får delta i 9-hålstävlingen.

Om A-klassen inte får tillräckligt många deltagare ändras tävlingen till att

omfatta en klass där alla spelar poängbogey.

 

Resultat

Målsättningen är att ha registrerat alla resultat senast dagen efter (torsdag).

18-hålstävlingen läggs upp som två separata tävlingar. För att kora pristagarna kommer vi att slå ihop resultaten från båda tävlingarna.

 

Prisutdelning

Prisutdelning äger rum vid fyra tillfällen under säsongen - 30 maj, 4 juli,

15 augusti och 12 september. De onsdagarna blir det ingen 18-hålstävling på förmiddagen. Man behöver inte närvara på prisutdelningen för att få pris.

 

Eclectic - 9 hål - Endast resultat från onsdagsgolfen får räknas.

Det kostar 50 kr att delta och tävlingen spelas under tiden 9 maj – 5 september.

Du anmäler dig och betalar till tävlingsledaren den första onsdagen som du deltar. Notera din första runda från onsdagsgolfen på resultattavlan i omklädningsrummet. Efter varje onsdagsgolf jämför du din score mot tidigare resultat och ändrar varje gång du gör ett bättre resultat. Saknas resultat på något hål räknas par +5 slag. Prisutdelning sker på damavslutningen.

 

Eclectic - 18 hål - Alla 9- eller 18-hålsrundor du spelar får räknas.

Tävlingen är inte knuten till onsdagsgolfen utan kan spelas när som helst.

Du köper ett särskilt scorekort för 50 kr där du noterar resultaten. Du får bara notera ett resultat per hål en gång och noteringen ska göras på speldagen. En markör som du spelat med måste signera varje håls resultat på scorekortet med golf-id och datum. Tävlingen spelas i två klasser. Sista speldatum är 2018-09-09.

Utförligare instruktioner finns på scorekoret som du köper i receptionen.

 

Birdiejakt

Birdiejakten är vår jakt på birdies under onsdagsgolfen. En birdieholk finns i damernas omklädningsrum. Lägg en lapp med namn, hål och datum i holken för varje birdie du gör på onsdagsgolfen. Lappar finns i anslutning till holken. Vinnare dras på damavslutningen.

 

Poängjakten

Samla poäng med bra spel. Sänker du ditt hcp får du 2 poäng. På 18-hålstävlingarna ger resultat inom buffertzonen 1 poäng. På 9-hålstävlingarna måste man ha 17-18 poäng för att få 1 poäng. Vi summerar poängen för de 10 bästa ronderna och korar vinnaren på damavslutningen.

 

Tävling i tävlingen

De onsdagar då vi har prisutdelning kommer vi att lägga till en extra tävling i tävlingen i form av t.ex. en lagtävling eller lägst antal puttar.

 

Avslutning

Damgolfen avslutas 15 september med en scramble. Kanonstart kl. 8.00. Vi äter en gemensam lunch och delar ut priser för dagens tävling samt för alla tävlingar som löper över hela säsongen.