Nacka Golfklubbs styrelse

Styrelsen väljs på VÅRMÖTET som hålles i mars varje år. Är du intresserad av att engagera dig i klubens förvaltning så är du välkommen att kontakta någon av oss nedan, eller valberedningen.

Agneta Lagerwall

Styrelseordförande

Marianne Lundgren

Styrelseledamot (sekreterare)

Lars Werner

Styrelseledamot (v. Ordförande)

Ann-Katrin Skogsberg

Styrelseledamot

Agne Jälevik

Styrelseledamot

Kåre Jansson

Styrelseledamot

Kerstin Olsson

Styrelsesuppleant

Olof Axlund

Styrelsesuppleant

Mikael Väinloo

Valberedning ordförande

Lasse Hellman

Valberedning