Veteranernas vårmöte 2018

 

Tisdagen den 13 mars kl 14:00 anordnas vårmöte för Nacka GK:s veteraner i klubbhuset.

På sedvanligt sätt bjuder vi på allehanda information och trevligt umgänge runt en eftermiddagsfika.
Inte minst får vi information om de förändringar av banan som genomförts under vinterperioden.
 
Väl mött!
 
/Veterankommittén