Städdag 2018

Söndagen den 22 april kl. 09.00 - 12.00 är det städdag och DU behövs!

Klubbhus och 18 green

Klubbhus och 18 green

Efter en lång vinter och flera stora arbetsinsatser av banpersonalen så behöver klubben nu hjälp att färdigställa banan inför golfsäsongen 2018.

  • På hål två har diket på högersidan lagts igen och behöver hjälp att färdigställas inför sådd.
  • På hål sju har den ganska meningslösa bunkern på vänstersidan lagts igen och ersatts med en ny bunker närmare green samt att området runt green rensats på träd och sly som nu behöver flyttas bort.
  • På hål nio har diket till vänster om green lagts igen och några träd tagits bort.
  • På hål arton har hålsträckning rätats upp i och med flytt av gul tee.

Sedan har dessutom Jonas och banpersonalen rensat vegetation där behov har identifierats av bangruppen.

Allt sammantaget innebär det att klubben behöver stor hjälp med att städa upp inför årets spel.

Vi skall inte heller glömma att du på städdagen har chansen att mingla med många andra glada golfentusiaster och knyta nya kontakter. När vi är klara bjuder klubben på förtäring i form av korv med bröd, ärtsoppa och fika. Återbetalning av halva städavgiften blir det också. (Tips är att utnyttja återbäringen i shopen för rangebollar, golfhandskar eller annat bra!)

Så... En stor bidragande orsak till att vi kan hålla vår bana fin är att många medlemmar hjälper till på städdagarna. Boka in söndagen den 22 april. Klockan 9 är det samling vid puttinggreen för instruktioner från Jonas. Vi jobbar till cirka 12 och sedan är den förtäring och mingel vid klubbhuset.

Ingen anmälning behövs men ta gärna med dig arbetshandskar och kläder efter väder. Vi syns på söndag den 22 april!