Höstmöte 29 november

Härmed kallas Nacka Golfklubbs medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 29 november 2016, kl. 18,30 i klubbhusets restaurang

FÖREDRAGNINGSLISTA

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  3. Fastställande av föredragningslista.
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
  6. Fastställande av medlemsavgifter och verksamhetsplan samt antagande av budget för verksamhets- och räkenskapsåret 2018.
  7. Övriga frågor.
  8. Mötet avslutas.  

Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan finns tillgängliga på klubbens kansli samt på hemsidan fr.o.m. 22 november 2017. Förslagen finns också att få på mötet.

Fler artiklar

Namn Datum
Heldagsträning med Raymond 2018-08-19 2018-08-09
Klubbmästare 2018 2018-08-06
Bilder från Krogrundan 2018 2018-07-30
KM 2018 2018-07-26
Sommarcupen 2018-07-23