Medlemskap

Nacka golfklubb kan erbjuda följande former för medlemskap; fullvärdigt medlemskap, vardagsmedlemskap och juniormedlemskap. Det finns även möjlighet att bli sk. årsmedlem. Nacka golfklubb är en spelrättsklubb. Vi har 1050 st spelrätter i klubben. Senior är man från det året man fyller 22 år. Som junior spelar man utan spelrätt. Aktiva medlemmar (senior med spelrätt samt juniorer) betalar en städdeposition om 300 kr per kalenderår, återfås vid deltagande på städdagarna.

Senior med spelrätt

5 600 kr

Senior "Vardag" med spelrätt

4 400 kr

Senior 22-27 år  3 600 kr 
Knatte 0 - 11 år

   600 kr

Junior 12 - 15 år 

1 600 kr

Junior 16 - 21 år

2 500 kr

Passiv medlem

1 000 kr

Som ny spelrättsmedlem betalar seniorer en inträdesavgift på 1 000 kr och fullvärdiga juniormedlemmar och knattar betalar en inträdesavgift på 500 kr.

 

Årsmedlemskap

Vi erbjuder medlemskap efter dina förutsättningar, vi 4 olika former av årsmedlemskap.

Årsmedlem (medlemskap + fritt spel) 6 900 kr
Årsmedlem (medlemskap + vardagsspel) 5 700 kr
Årsmedlem (medlemskap + 10 rundor) 3 400 kr
Årsmedlem (medlemskap + 3 rundor) 1 500 kr 

 

Hör av dig till kansliet på tel 08-570 360 27 eller maila info@nackagk.se eller fyll i formuläret nedan så hjälper vi till med din medlemsansökan. Varmt välkommen!