Medlemskap

Nacka golfklubb kan erbjuda följande former för medlemskap; fullvärdigt medlemskap, vardagsmedlemskap och juniormedlemskap. Det finns även möjlighet att bli sk. årsmedlem. Nacka golfklubb är en spelrättsklubb. Vi har 1050 st spelrätter i klubben. Senior är man från det året man fyller 22 år. Som junior spelar man utan spelrätt. Aktiva medlemmar (senior med spelrätt samt juniorer) betalar en städdeposition om 300 kr per kalenderår, återfås vid deltagande på städdagarna.

  Medlemsavgift 2018

Spelavgift 2018

Senior med spelrätt 800 kr

4 800 kr

Senior "Vardag" med spelrätt 800 kr

3 600 kr

Senior 22-27 år  800 kr 2 800 kr 
Knatte 0 - 11 år 600 kr

  

Junior 12 - 15 år  600 kr

1 000 kr

Junior 16 - 21 år 600 kr

1 900 kr

Passiv medlem 1 000 kr

 

Som ny spelrättsmedlem betalar seniorer en inträdesavgift på 1 000 kr och fullvärdiga juniormedlemmar och knattar betalar en inträdesavgift på 500 kr.

 

Årsmedlemskap

Vi erbjuder medlemskap efter dina förutsättningar, vi 4 olika former av årsmedlemskap.

  Medlemsavgift 2018 Spelavgift 2018
Årsmedlem (medlemskap + fritt spel) 2 100 kr 4 800 kr
Årsmedlem (medlemskap + vardagsspel) 2 100 kr 3 600 kr
Årsmedlem (medlemskap + 10 rundor) 800 kr 2 600 kr
Årsmedlem (medlemskap + 3 rundor) 800 kr 700 kr

 

Hör av dig till kansliet på tel 08-570 360 27 eller maila info@nackagk.se eller fyll i formuläret nedan så hjälper vi till med din medlemsansökan. Varmt välkommen!