Lokala regler

Lokala regler


1. Jordfasta stenar

Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet är mark under arbete. Regel 25-1 är tillämplig.

2. Dräneringsdiken

Dräneringsdiken på den finklippta delen av spelfältet där ytan består av singel/grus skall betraktas som mark under arbete. Regel 25-1 är tillämplig.

3. Boll träffar ledningstråd eller semafor

Om boll träffar ledningstråd på hål 3 eller 7, eller semafor på hål 17  måste spelaren omedelbart annullera slaget och utan plikt slå en ny boll. Den först spelade bollen är därmed ur spel. Regel 20-5 är tillämplig. Plikt för brott mot den lokala regeln:
Matchspel – förlust av hålet. Slagspel – 2 slag.

4. Skador i bunkern

Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen, är mark under arbete. Regel 25-1 b (ii) är tillämplig.

5. Ruinen, till vänster om green på hål 16
Ruinen till vänster om green på hål nr. 16 är en organisk del av banan. Regel 28 är tillämplig.

6. Dropprutor

Hål 1 har på vänster sida om greenen en droppruta markerad med vita plattor. Denna får användas då bollen är i vattenhindret bakom green.

Hål 5 Droppruta finns vid första bunkern mot sidovattenhindret och får användas för boll som säkert har gått i sidovattenhindret. Om bollen gått i sidovattenhindret men man vet inte var skärningspunkten är måste dropprutan  användas.

7. Myrstackar Myrstackar är mark under arbete, MUA. Regel 25-1b är tillämplig.

I övrigt gäller SGF:s Generella lokala regler